Microsoft เพิ่มอัปเดต Windows 10 ถอนการติดตั้ง Flash Player ออกจากเครื่องแบบถาวรเมื่อ :
ผู้เข้าชม : 3,995
เขียนโดย :
image_big
image_big

ก่อนหน้านี้ทาง Adobe ได้ประกาศว่าจะ ยกเลิกการให้บริการ Adobe Flash Player อย้างถาวร ภายในสิ้นปีนี้ โดยได้ถอดโปรแกรม Flash ออกจากเว็บไซต์อย่างถาวรไปแล้ว และยังแนะนำให้ผู้ใช้ถอดโปรแกรมออกจากเครื่องเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอีกด้วย

และไม่ใช่แค่ทาง Adobe เท่านั้นที่ยกเลิกการใช้งาน Flash Player เพราะล่าสุดทาง Microsoft ก็ได้ปล่อยอัปเดต Windows (KB4577586) ออกมา ซึ่งเมื่อผู้ใช้ดาวน์โหลดการกดอัปเดตนี้มาติดตั้งแล้วนั้น มันก็จะ ถอนโปรแกรม Flash Player ออกไปและไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการดาวน์โหลด Flash กลับมาติดตั้งอีกอีก (แต่ไม่ได้ลบ Flash ใน Microsoft Edge หรือ Browser อื่นๆ แต่อย่างใด)

สไลด์รูปภาพ

 Microsoft เพิ่มอัปเดต Windows 10 ถอนการติดตั้ง Flash Player ออกจากเครื่องแบบถาวรMicrosoft เพิ่มอัปเดต Windows 10 ถอนการติดตั้ง Flash Player ออกจากเครื่องแบบถาวร

หลังจากอัปเดต KB4577586 แล้วจะเห็นได้ว่า Component ของ Flash บน MIcrosoft Edge ไม่ได้ถูกถอนการติดตั้งออกไปแต่อย่างใด
ภาพจาก : https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-releases-update-to-remove-adobe-flash-from-windows/

แต่การอัปเดตนี้ (KB4577586) เป็นเพียงแค่ ตัวเลือกใน Microsoft Catalog ที่ผู้ใช้สามารถเลือกกดอัปเดตหรือไม่ก็ได้ตามความต้องการ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการอัปเดตระบบ Windows แต่อย่างใด

Windows ที่สามารถดาวน์โหลด KB4577586 มาติดตั้งได้ 
 

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใช้ที่กดอัปเดตไปแล้วและมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งาน Flash Player จริงๆ ทาง Microsoft ก็แนะนำให้ทำการรีเซ็ตอุปกรณ์กลับไปที่การ Backup ล่าสุด จากนั้นลง Windows ใหม่ และไม่ดาวน์โหลดอัปเดต (KB4577586) ก็จะสามารถใช้งาน Flash ต่อไปได้ (จนกว่าจะสิ้นสุดการให้บริการ) แต่ทางที่ดีเลี่ยงการใช้งาน Flash ไปใช้ Plug-in อื่นๆ ที่ปลอดภัยน่าจะดีกว่า

Microsoft เพิ่มอัปเดต Windows 10 ถอนการติดตั้ง Flash Player ออกจากเครื่องแบบถาวร
ภาพจาก : https://support.microsoft.com/en-us/help/4577586/update-for-removal-of-adobe-flash-player

ต้นฉบับ :
news.thaiware.com

ข่าวสาร Adobe Creative Cloud เพิ่มเติม

logo_tk
Adobe อัปเดตเพิ่มบน Add-on ใช้งาน Creative Cloud ร่วมกับ Google Workspace ได้แล้ว !
logo_tk
Adobe Photoshop บน macOS รองรับบน Macbook ชิป M1 แล้ว พร้อมความแรงกว่าเดิม 1.5 เท่า
logo_tk
Adobe เพิ่มฟีเจอร์ Invite to Edit แก้ไขไฟล์ร่วมกันบน Photoshop, Illustrator และ Fresco ได้
All Rights Reserved. Copyright 1999-2021