คำถามที่พบบ่อย
(Frequently Asked Questions)

1. การใช้งานชุดโปรแกรม Adobe Creavtive Cloud บนคอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตลอดเวลาหรือไม่ ?
2. จำเป็นต้องอัพเกรดเวอร์ชัน ของโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ในชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud ทุกครั้งที่มีการปล่อยเวอร์ชันใหม่ออกมาหรือไม่ ?
3. เราสามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ในชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud ในเวอร์ชันก่อนๆ ได้หรือไม่ ?
4. ถ้าเราต้องการส่งไฟล์งานของเราให้กับบุคคลที่ไม่มีโปรแกรมของ Adobe ผู้รับจะสามารถเปิดไฟล์ดูไฟล์ได้หรือไม่ ?
5. หากเรามีโปรแกรม Adobe Creative Suite (Adobe CS) ที่เป็นรุ่นเก่า ติดตั้งอยู่ในเครื่องเราอยู่แล้ว เราจะสามารถติดตั้งชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud เข้าไปพร้อมกันได้หรือไม่ ?
6. จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ได้ทำการต่ออายุการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud ?
7. หนึ่งสิทธิ์ใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของ ชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud สามารถติดตั้งและใช้งานได้กี่เครื่อง ?
1. การใช้งานชุดโปรแกรม Adobe Creavtive Cloud บนคอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตลอดเวลาหรือไม่ ?
ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการติดตั้ง และลงทะเบียนครั้งแรก หลังจากนั้นไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อก็สามารถใช้งานโปรแกรมแบบออฟไลน์ได้เป็นเวลา 30 วันต่อเนื่องสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนจ่ายแบบรายเดือน และ 99 วันสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนจ่ายแบบรายปีโดยทุกๆ 30 วัน หรือ 99 วันตามแต่ประเภทการจ่ายเงิน ผู้ใช้จะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 1 ครั้งเพื่อทำการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud
2. จำเป็นต้องอัพเกรดเวอร์ชัน ของโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ในชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud ทุกครั้งที่มีการปล่อยเวอร์ชันใหม่ออกมาหรือไม่ ?
ไม่จำเป็น ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ใน เวอร์ชันปัจจุบันไปได้เรื่อยๆ ตามจำนวนเดือนที่เหลืออยู่ของการลงทะเบียนการใช้งาน แต่แนะนำให้อัพเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่อยู่เสมอ เพื่อการใช้งานในความสามารถต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ และไม่มีปัญหาเรื่องความเข้ากันได้ (Compatible) กับผู้ใช้คนอื่นๆ
3. เราสามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ในชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud ในเวอร์ชันก่อนๆ ได้หรือไม่ ?
สามารถทำได้ โดยการเลือกเวอร์ชัน ที่เราต้องการติดตั้งผ่านชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud ที่ได้ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา โดยต้องมีการเข้าสู่ระบบ (Login) ผ่านบัญชีที่ได้เราได้ลงทะเบียนไว้
4. ถ้าเราต้องการส่งไฟล์งานของเราให้กับบุคคลที่ไม่มีโปรแกรมของ Adobe ผู้รับจะสามารถเปิดไฟล์ดูไฟล์ได้หรือไม่ ?
เราสามารถส่งที่อยู่ไฟล์ (File URL) เพื่อให้ผู้รับเปิดดูไฟล์นั้นๆ ผ่านโปรแกรมเปิดเว็บ หรือ เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้โดยเราสามารถคลิกขวาไฟล์ที่เราจะส่งแล้ว "เลือก Creative Cloud" หลังจากนั้นให้ "เลือก Share Link" โดยที่ผู้รับยังสามารถแสดงความคิดเห็นของไฟล์นั้นๆ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ได้อีกด้วยเช่นกัน
5. หากเรามีโปรแกรม Adobe Creative Suite (Adobe CS) ที่เป็นรุ่นเก่า ติดตั้งอยู่ในเครื่องเราอยู่แล้ว เราจะสามารถติดตั้งชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud เข้าไปพร้อมกันได้หรือไม่ ?
ได้ โดยเราสามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ของชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud ลงไปในเครื่องได้ โดยที่ Adobe Creative Suite ที่เราติดตั้งไว้ก่อนหน้านั้นสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะไม่ถูกลบออกไปแต่อย่างใด
6. จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ได้ทำการต่ออายุการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud ?
ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของ Adobe Creative Cloud ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องได้ แต่ไฟล์ต่างๆ ที่ถูกเก็บไว้ในเครื่อง และ พื้นที่เก็บข้อมูล และเก็บไฟล์บนคลาวด์ (Cloud Storage หรือ Creative Cloud) จะยังไม่ถูกลบออกไป โดยไฟล์ต่างๆ ที่ถูกเก็บไว้บน พื้นที่เก็บข้อมูล และเก็บไฟล์บนคลาวด์ จะยังสามารถเข้าถึง และดาวน์โหลดลงมาเก็บไว้ในเครื่องได้เป็นระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่อายุการใช้งานหมดลง หลังจากนั้นไฟล์บางส่วนจะถูกลบออกไปจนเหลือพื้นที่การใช้งาน 2 GB ตามแผนการใช้งานฟรีของชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud
7. หนึ่งสิทธิ์ใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของ ชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud สามารถติดตั้งและใช้งานได้กี่เครื่อง ?
ผู้ใช้งานสามารถ ดาวน์โหลด และติดตั้งชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud กี่เครื่องก็ได้ แต่จะสามารถเปิดสิทธิ์การใช้งานได้เพียงสองเครื่อง และสามารถใช้งานได้ทีละ 1 เครื่องเท่านั้น
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
SoftwareSuite.store is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.