ข่าวสาร Adobe Creative Cloud

ข่าวสาร Adobe Creative Cloud
image_big
Adobe อัปเดตเพิ่มบน Add-on ใช้งาน Creative Cloud ร่วมกับ Google Workspace ได้แล้ว !
ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานไฟล์จาก Library ของ Creative Cloud บน Google Docs และ Google Slides ได้แล้ว
All Rights Reserved. Copyright 1999-2022