adobe

เริ่มต้นใช้งาน
Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud หรือเรียกย่อๆ ว่า "Adobe CC" เป็นชุดซอฟต์แวร์ (Software Suite) ที่ได้รับความนิยมสูงมากๆ ในปัจจุบัน เพราะภายในจะ มีแอปพลิเคชัน และโปรแกรมต่างๆ ที่ได้รับความนิยมและครอบคลุมการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบกราฟฟิก การแต่งรูปภาพ การตัดต่อวิดีโอ หรือแม้แต่การออกแบบเว็บไซต์ ที่โดดเด่นเอาไว้ทั้งหมด โดย Adobe Creative Cloud ก็ยังมีแผนย่อย (Package) ที่ใช้ในการขายที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อได้ตรงตามประเภท และวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้งานได้อีกด้วย

โดยแผนย่อยของทาง Adobe Creative Cloud ขายอยู่ได้เป็น 3 แผนหลักๆ คือ Adobe Creative Cloud for Individuals สำหรับบุคคลทั่วไปที่เน้นใช้งานคนเดียวเป็นหลัก Adobe Creative Cloud for Teams (บางครั้งอาจจะถูกเรียกว่า Adobe Creative Cloud for Business) ที่เหมาะสำหรับลูกค้าองค์กรที่เน้นการทำงานเป็นทีมและต้องมีการแชร์ไฟล์หรือช่วยกันแก้ไขงานอยู่ตลอดเวลา และสุดท้าย Adobe CC for Education ที่เหมาะสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ บุคลากรทางการศึกษา โดยจะได้ราคาพิเศษจาก Adobe ในราคาที่ถูกกว่า แผนย่อยอื่นๆ และนอกจากนี้แล้ว ในแต่ละแผนย่อยหลักๆ ก็ยังแบ่งเป็นแพลนย่อยๆ ไปอีกซึ่งสามารถดูข้อแตกต่างจากตารางเปรียบเทียบด้านล่าง
creative-cloud-cc
creative-cloud-cc
สำหรับลูกค้าทั่วไป (Individual Customer) หรือ ลูกค้าองค์กร (Business Customer) สามารถเลือกซื้อไปใช้งานได้ทั้งคู่ ทั้งแบบ Adobe Creative Cloud for Individuals และ Adobe Creative Cloud for Teams โดยคุณสมบัติของโปรแกรมจะเหมือนกันทั้งหมด แต่แบบสำหรับทีม (for Teams) จะเพิ่มคุณสมบัติด้านการทำงานร่วมกันเป็นทีมเข้ามาทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น ลดขั้นตอนการที่ต้องส่งไฟล์ไปมาระหว่างผู้ใช้ และสามารถจัดการผ่านคอนโซล (Admin Console) บนเว็บไซต์ได้โดยตรง เพื่อใช้จัดการบัญชีผู้ใช้ (User Account) ต่างๆ ในองค์กรได้อย่างง่ายดาย และเมื่อมีปัญหาการใช้งานก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ และ สนับสนุน (Support) จาก ตัวแทนจำหน่าย Adobe ในประเทศไทย ที่เราสั่งซื้อมาได้อีกหนึ่งช่องทาง (รองรับการสนทนา และสื่อสารเป็นภาษาไทย)

และที่สำคัญแบบสำหรับทีม (For Teams) นั้นเราสามารถที่จะสั่งซื้อได้ ผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย จึงทำให้สามารถออกเอกสารการสั่งซื้ออย่างใบกำกับภาษี (Tax Invoice) และ ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยผู้ซื้อสามารถนำไปหักภาษีซื้อ และสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย ซึ่งต่างจากแบบสำหรับผู้ใช้คนเดียว (For Individuals) ที่จะต้องซื้อผ่านเวบไซต์ Adobe.com และต้องจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น และเมื่อเกิดปัญหาต้องติดต่อผ่าน Adobe.com เท่านั้นและยังต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อเท่านั้นอีกด้วย
ชื่อทางการ
Adobe Creative Cloud for Individuals
Adobe Creative Cloud for Teams
Adobe Creative Cloud for Education
เหมาะกับใคร
ลูกค้าบุคคล
ลูกค้าองค์กร
นักเรียน นักศึกษา หรือ ครูอาจารย์
โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล
ผู้ใช้งาน
1 ผู้ใช้งาน
2 - 150 ผู้ใช้งาน
1 ผู้ใช้งาน
ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละสถาบัน
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ (Cloud Storage)
20 GB - 1 TB
ขึ้นอยู่กับแผนย่อยที่เลือก
100 GB / ผู้ใช้งาน
100 GB / ผู้ใช้งาน
100 GB / ผู้ใช้งาน
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ขึ้นกับ
อีเมลส่วนบุคคล
อีเมลขององค์กร
อีเมลของสถาบันการศึกษา (ที่ยังใช้งานได้)
อีเมลขององค์กร
หลักฐาน หรือ เอกสารเพื่อใช้ประกอบการสั่งซื้อ
อีเมลของสถาบันการศึกษา (ที่ยังใช้งานได้)
เอกสารการรับรองจากรัฐบาล หรือ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเครื่องที่ติดตั้ง และเปิดใช้งาน
2 เครื่อง แต่ใช้งานได้ทีละ 1 เครื่อง
2 เครื่อง แต่ใช้งานได้ทีละ 1 เครื่อง
2 เครื่อง แต่ใช้งานได้ทีละ 1 เครื่อง
2 เครื่อง แต่ใช้งานได้ทีละ 1 เครื่อง
Sync จัดเก็บ และ แชร์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์
เครื่องมือสำหรับการตัดต่อวิดีโอแบบทีม
-
การเปลี่ยน หรือ ผู้โอนสิทธิ์ใช้งาน
การจัดการผ่านคอนโซล (Admin Console) บนเว็บไซต์
การจัดการสิทธิ์ (License) ผ่านคอนโซลจัดการ
ช่องทางการสั่งซื้อ
ผ่านบัตรเครดิต หรือ PayPal ผ่านเว็บไซต์ Adobe.com เท่านั้น
ขายโปรแกรม Adobe Creative Cloud ซื้อ Adobe ของแท้ หรือเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ
ผ่านบัตรเครดิต หรือ PayPal ผ่านเว็บไซต์ Adobe.com เท่านั้น
ขายโปรแกรม Adobe Creative Cloud ซื้อ Adobe ของแท้ หรือเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ
มีหลักฐานการสั่งซื้อ และใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้หักภาษีได้
การช่วยเหลือและสนับสนุน
ติดต่อผ่าน Adobe.com เท่านั้น (ภาษาอังกฤษ)
ติดต่อผ่าน Adobe.com (ภาษาอังกฤษ) หรือตัวแทนจำหน่ายที่สั่งซื้อ (ภาษาไทย)
ติดต่อผ่าน Adobe.com เท่านั้น (ภาษาอังกฤษ)
ติดต่อผ่าน Adobe.com (ภาษาอังกฤษ) หรือตัวแทนจำหน่ายที่สั่งซื้อ
แผนย่อย
PHOTOGRAPHY PLAN (สำหรับงานกราฟิก และ ถ่ายภาพ)
Photography Plan (20 GB)
 • Adobe Lightroom | Adobe Lightroom Classic | Adobe Photoshop
 • 20 GB Cloud Storage
Photography Plan (1 TB)
 • Adobe Lightroom | Adobe Lightroom Classic | Adobe Photoshop
 • 1 TB Cloud Storage
Lightroom Plan (1 TB)
 • Adobe Lightroom | Adobe Lightroom Classic
 • 1 TB Cloud Storage
SINGLE APP (ซื้อแยกแต่ละ App)
 • 100 GB Cloud Storage
 • แถม Adobe Portfolio | Adobe Fonts | Adobe Spark
Creative Cloud for Teams
 • 100 GB Cloud Storage
 • แถม Adobe Portfolio | Adobe Fonts | Adobe Spark
 • 100 GB Cloud Storage
 • แถม Adobe Portfolio | Adobe Fonts | Adobe Spark
ALL APPS (ซื้อรวมทุก App - รวมทุกผลิตภัณฑ์ของ Adobe)
 • 100 GB Cloud Storage
 • พร้อม Adobe Acrobat Pro
 • แถม Adobe Portfolio | Adobe Fonts | Adobe Spark
Creative Cloud for Teams
 • 1 TB Cloud Storage
 • พร้อม Adobe Acrobat Pro
 • แถม Adobe Portfolio | Adobe Fonts | Adobe Spark
 • 1 TB Cloud Storage
 • พร้อม Adobe Acrobat Pro
 • แถม Adobe Portfolio | Adobe Fonts | Adobe Spark
 • มีส่วนลดพิเศษจาก Adobe
 • 1 TB Cloud Storage
 • พร้อม Adobe Acrobat Pro
 • แถม Adobe Portfolio | Adobe Fonts | Adobe Spark
 • มีส่วนลดพิเศษจาก Adobe
CREATIVE CLOUD FOR ENTERPRISE (สำหรับองค์กรขนาดใหญ่)
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
* ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ชื่อทางการ
Adobe Creative Cloud for Individuals
Adobe Creative Cloud for Teams
Adobe Creative Cloud for Education
Adobe Creative Cloud for Education
Adobe Creative Cloud for Education
เหมาะกับใคร
ลูกค้าบุคคล
ลูกค้าองค์กร
นักเรียน นักศึกษา หรือ ครูอาจารย์
โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล
ผู้ใช้งาน
1 ผู้ใช้งาน
2 - 150 ผู้ใช้งาน
1 ผู้ใช้งาน
ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละสถาบัน
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ (Cloud Storage)
20 GB - 1 TB
ขึ้นอยู่กับแผนย่อยที่เลือก
100 GB / ผู้ใช้งาน
100 GB / ผู้ใช้งาน
100 GB / ผู้ใช้งาน
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ขึ้นกับ
อีเมลส่วนบุคคล
อีเมลขององค์กร
อีเมลของสถาบันการศึกษา (ที่ยังใช้งานได้)
อีเมลขององค์กร
หลักฐาน หรือ เอกสารเพื่อใช้ประกอบการสั่งซื้อ
อีเมลของสถาบันการศึกษา (ที่ยังใช้งานได้)
เอกสารการรับรองจากรัฐบาล หรือ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเครื่องที่ติดตั้ง และเปิดใช้งาน
2 เครื่อง แต่ใช้งานได้ทีละ 1 เครื่อง
2 เครื่อง แต่ใช้งานได้ทีละ 1 เครื่อง
2 เครื่อง แต่ใช้งานได้ทีละ 1 เครื่อง
2 เครื่อง แต่ใช้งานได้ทีละ 1 เครื่อง
Sync จัดเก็บ และ แชร์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์
เครื่องมือสำหรับการตัดต่อวิดีโอแบบทีม
-
การเปลี่ยน หรือ ผู้โอนสิทธิ์ใช้งาน
การจัดการผ่านคอนโซล (Admin Console) บนเว็บไซต์
การจัดการสิทธิ์ (License) ผ่านคอนโซลจัดการ
ช่องทางการสั่งซื้อ
ผ่านบัตรเครดิต หรือ PayPal ผ่านเว็บไซต์ Adobe.com เท่านั้น
ขายโปรแกรม Adobe Creative Cloud ซื้อ Adobe ของแท้ หรือเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ
ผ่านบัตรเครดิต หรือ PayPal ผ่านเว็บไซต์ Adobe.com เท่านั้น
ขายโปรแกรม Adobe Creative Cloud ซื้อ Adobe ของแท้ หรือเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ
มีหลักฐานการสั่งซื้อ และใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้หักภาษีได้
การช่วยเหลือและสนับสนุน
ติดต่อผ่าน Adobe.com เท่านั้น (ภาษาอังกฤษ)
ติดต่อผ่าน Adobe.com (ภาษาอังกฤษ) หรือตัวแทนจำหน่ายที่สั่งซื้อ (ภาษาไทย)
ติดต่อผ่าน Adobe.com เท่านั้น (ภาษาอังกฤษ)
ติดต่อผ่าน Adobe.com (ภาษาอังกฤษ) หรือตัวแทนจำหน่ายที่สั่งซื้อ
แผนย่อย
PHOTOGRAPHY PLAN (สำหรับงานกราฟิก และ ถ่ายภาพ)
Photography Plan (20 GB)
 • Adobe Lightroom | Adobe Lightroom Classic | Adobe Photoshop
 • 20 GB Cloud Storage
Photography Plan (1 TB)
 • Adobe Lightroom | Adobe Lightroom Classic | Adobe Photoshop
 • 1 TB Cloud Storage
Lightroom Plan (1 TB)
 • Adobe Lightroom | Adobe Lightroom Classic
 • 1 TB Cloud Storage
SINGLE APP (ซื้อแยกแต่ละ App)
 • 100 GB Cloud Storage
 • แถม Adobe Portfolio | Adobe Fonts | Adobe Spark
Creative Cloud for Teams
 • 100 GB Cloud Storage
 • แถม Adobe Portfolio | Adobe Fonts | Adobe Spark
 • 100 GB Cloud Storage
 • แถม Adobe Portfolio | Adobe Fonts | Adobe Spark
ALL APPS (ซื้อรวมทุก App - รวมทุกผลิตภัณฑ์ของ Adobe)
 • 100 GB Cloud Storage
 • พร้อม Adobe Acrobat Pro
 • แถม Adobe Portfolio | Adobe Fonts | Adobe Spark
Creative Cloud for Teams
 • 1 TB Cloud Storage
 • พร้อม Adobe Acrobat Pro
 • แถม Adobe Portfolio | Adobe Fonts | Adobe Spark
 • 1 TB Cloud Storage
 • พร้อม Adobe Acrobat Pro
 • แถม Adobe Portfolio | Adobe Fonts | Adobe Spark
 • มีส่วนลดพิเศษจาก Adobe
 • 1 TB Cloud Storage
 • พร้อม Adobe Acrobat Pro
 • แถม Adobe Portfolio | Adobe Fonts | Adobe Spark
 • มีส่วนลดพิเศษจาก Adobe
CREATIVE CLOUD FOR ENTERPRISE (สำหรับองค์กรขนาดใหญ่)
ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
* ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Thaiware.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.