เครื่องมือสำคัญที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านระบบเอกสารดิจิทัล บริษัททั่วโลกเกินกว่า 5 ล้านแห่ง ไว้วางใจเลืกอใช้ Adobe Document Cloud เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ แก้ไข และทำงานกับเอกสาร PDF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการแปลง PDF ให้เป็นฟอร์แมตไฟล์เอกสารของ Microsoft Office และเหนือสิ่งอื่นใด เมื่อคุณอยู่ในระหว่างการเดินทาง และต้องการประสานงานเอกสาร กับเพื่อนร่วมงานที่อยู่ต่างที่กัน ก็ไว้วางใจได้ว่า Adobe Document Cloud จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้

ผลิตภัณฑ์จาก Adobe Document Cloud

ผลิตภัณฑ์จาก Adobe Document Cloud

logo-acrobat-pro
Adobe Acrobat Pro for Teams
สร้าง PDF เปรียบเทียบ เซ็นต์เอกสารออนไลน์ และแก้ไขเอกสารที่สแกนได้
logo-acrobat-standard
Adobe Acrobat Standard DC
สร้าง แก้ไข แปลงไฟล์ PDF และเซ็นต์เอกสารออนไลน์
logo-sign-business
Adobe Sign Business
จัดการลายเซ็นดิจิทัล สำหรับองค์กรขนาดเล็ก และขนาดกลาง
logo-sign-enterprise
Adobe Sign Enterprise
จัดการลายเซ็นดิจิทัล สำหรับองค์กรขนาดใหญ่
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Thaiware.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.